Doelstelling & Middelen
Een waardige toekomst, zelfstandigheid, voor alleenstaande vrouwen én hun kinderen. Dat is het doel waaraan gewerkt wordt.

Om de leefsituatie van de alleenstaande vrouwen en hun kinderen structureel te verbeteren wordt hen een veilige behuizing geboden gedurende het verblijf in het Kiran Namaste huis. Kiran Namaste biedt de moeders de mogelijkheden om te leren en te werken aan een menswaardige toekomst gedurende het verblijf in het huis.

De kinderen worden opgevangen en gaan naar school, welke mogelijkheid er voorheen niet was. In het Kiran Namaste Huis, waar vrouwen en kinderen samenwonen onder begeleiding van een manager, huismoeder ( supervisor),aparte coördinator voor alle kinderen en 2 huiswerkbegeleiders is bijzondere aandacht voor sociale vaardigheden, spel, opvoedingsvaardigheden en huiswerkbegeleiding. Sport en spel zijn dan ook een belangrijk onderdeel gedurende de periode in het Kiran Namaste huis. Door stimulans en ontwikkeling op al deze aspecten en door de emancipatie van hun moeders, nemen de kansen van deze kinderen op een waardig leven toe.

De vrouwen leren een vak en blijven gedurende de opvang werken voor hun inkomen. Ze ontwikkelen zelfstandigheid  waardoor zij met hun kinderen los kunnen komen uit de uitzichtloze maatschappelijke situatie. Er is aandacht voor: omgaan met geld, sparen, het opvoeden van de kinderen en hygiëne. Ook wordt gewerkt aan weerbaarheid en de omgang met elkaar. Er wordt gelet op het groepsproces maar zeker ook op het belang en de mogelijkheden van het individu. Natuurlijke – soms verborgen - talenten, zoals leiderschap en sociale vaardigheden, worden gestimuleerd. Gedurende deze periode in het huis krijgen de vrouwen:

- een uitgebreide naaicursus;
 - een cursus hulp in de huishouding > housekeeping;
 - leren koken, eenvoudige - en gezonde maaltijden;
 - een cursus hygiëne;
 - begeleiding in de opvoeding van de kinderen;
 - ontwikkelen van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden;
 - omgaan met geld en simpele zaken regelen op de bank: ( sparen)
 - culturele vorming (dans, zingen etc);
 - iedere ochtend les in lezen, schrijven en rekenen.

Door de week zal de huismoeder (supervisor) daar waar nodig ondersteunen.

Kiran Namaste: “O​p weg naar zelfstandigheid”