Machtiging Vriend van Kiran Namaste

U kunt ook ‘vriend’ worden van de moeders en hun kinderen d.m.v het afgeven van een automatische incasso ( machtiging). Als vriend zegt u uw  steun toe voor een langere periode, waarmee u helpt om vooruit te blijven kijken en bijdraagt aan de continuïteit van het project. Niet alleen dit moment is van belang, maar vooral ook de wetenschap dat in de toekomst de mogelijkheden gegarandeerd zijn. Middels de machtiging kunt u al vanaf € 1,-- per dag uw steun geven.. Door de groei van het project,  met name van kinderen in de buitenschoolse opvang, is het gemiddelde bedrag € 45,00 per persoon per maand. 

In dat bedrag  zijn huur, schoolgeld/trainingskosten, kosten voor watervoorziening, inrichting, voeding, kleding en alle personeelskosten betrokken. Iedere bijdrage waarvoor u Stichting Kiran Namaste machtigt is welkom.

Vult u het formulier "Vriend van Kiran Namaste" in en stuur het ons toe. 
U kunt ook direct het Opgave formulier "Periodieke Gift van de Belastingdienst" in tweevoud invullen en aan ons toesturen.