Legaten & Erfstellingen
Wat is een legaat?
Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed, zoals bijvoorbeeld een huis, nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat nalaten aan Stichting Kiran Namaste. 

Bekijk onze ANBI inschrijving hier.

Wat is een erfstelling (benoeming tot erfgenaam)?
Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat door middel van een testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u Stichting Kiran Namaste in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat Stichting Kiran Namaste in aanmerking komt voor (een deel van) uw erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen. 

Kiran Namaste: Op weg naar zelfstandigheid