Stichting 
“Ik heb gekozen voor moeders én hun kinderen aangezien het van belang is om een gezin zoveel mogelijk samen te houden"   aldus Iet Schilder-Verboom.

De Stichting Kiran Namaste richt zich met een emanciperend project op alleenstaande Nepalese moeders en hun kinderen. Het gaat om alleenstaande moeders uit de lage en midden kasten en hun kinderen in de leeftijd vanaf drie  jaar. 

Kiran Namaste hanteert de filosofie:
Geef geen vis om te eten maar een hengel om de vis te vangen.

Gedurende een periode  van drie / vier jaar kunnen de vrouwen  vanuit het Kiran Namaste Huis aan hun toekomst werken. Kiran Namaste draagt in die tijd samen met hen de zorg voor de  kinderen. De moeders leren hun eigen geld te verdienen met het  naaien van bijvoorbeeld lakenzakken, schooluniformen, t-shirts etc  in het eigen atelier. Sommige vrouwen werken in de huishouding, als schoonmaakster bij een bedrijf, in een restaurant. Uitgangspunt is dat alle vrouwen door middel van werk eigen inkomsten verwerven. Gedurende de periode dat ze in het Kiran Namaste huis wonen kunnen sparen om straks, als ze zelfstandig gaan wonen, geld te hebben om hun – simpele verblijf – in te richten. Kiran Namaste helpt hen om voor waardig werk in aanmerking te komen. Van de vrouwen wordt verwacht dat ze hun zelfstandigheid ontwikkelen en op die manier loskomen uit hun vaak uitzichtloze maatschappelijke situatie. Essentieel is dat de kinderen naar school gaan, zodat ook zij een kans krijgen in de maatschappij.

Kiran Namaste is een (t)huis waar mogelijkheden en ruimte gecreëerd worden om de moeders gedurende drie / vier jaar verschillende trainingen / cursussen aan te bieden, zoals taal- en naailes, sociale vaardigheden en culturele vorming. Na de periode in het Kiran Namaste huis zijn de moeders in staat zelfstandig met hun kinderen te wonen. Dat dat werkelijk zo is, is inmiddels meermalen bewezen. De zelfstandig wonende moeders voorzien door middel van werk in de  inkomsten voor hun gezin. Kiran Namaste verzorgt ook dan nog, tot aan het eind van de schooltijd, de buitenschoolse opvang van hun kinderen. Zodoende wordt hetgeen dat voor de kinderen opgestart is zeker tot een goed einde gebracht.


De verbinding van moeder én kind is de basis van Kiran Namaste.