De Oprichters

De initiatiefnemers van Kiran Namaste zijn Iet Schilder-Verboom en haar man Just Schilder. Beiden wonen en werken in Houten, nabij Utrecht.
 
Meerdere jaren reisden zij, samen met hun twee zoons, door Nepal en Tibet.
Iet Schilder zegt daarover: “We genoten van de prachtige natuur, de hartelijkheid van de bevolking en de rijke cultuur. Maar ook de keerzijde van dit alles ontging ons niet: de armoede, de zwerfkinderen, de erbarmelijke huisvesting. Na iedere reis werd de behoefte om hier persoonlijk iets aan te doen groter. Langzaam ontstond het plan om straatkinderen op te vangen. In september 2003 ben ik naar Nepal gegaan met de bedoeling mijn plannen te onderzoeken.”

Op onderzoek in Nepal werd Iet duidelijk dat veel kinderen op straat terechtkomen omdat hun alleenstaande moeders vele uren zwaar werk moeten verrichten, om nog enigszins in staat te zijn voor zichzelf en de kinderen te zorgen. Dat ‘zorgen’ betekent: een vaak afwezige moeder die de kost moet verdienen, zwervende kinderen, een leefruimte onder een golfplaat, karig voedsel, nauwelijks kleding.
 
Iet: “In Nepal zijn er wel organisaties die opvang bieden aan straatkinderen, maar de meeste richten zich op weeskinderen. Zwervende kinderen met ouders worden niet opgenomen, omdat men hen niet van hun moeder wil scheiden. Een goed uitgangspunt, maar hoe kunnen deze alleenstaande moeders voor hun kinderen zorgen, als er alleen te zwaar en slecht betaald werk is, zonder opvang voor kinderen?! Het project “Kiran Namaste” werd geboren: alleenstaande moeders én hun kinderen een kans geven op een menswaardig bestaan. Uiteindelijk zelfstandig”. De verbinding van moeder en hún kind is de basis van Kiran Namaste.

Iet besloot niet meer te reizen zonder iets te doen voor deze groep vrouwen en kinderen. In de zomer van 2004 is de Stichting Kiran Namaste, na intensieve voorbereiding, van start gegaan met 

het project in Kathmandu. Het Kiran Namaste Huis: een tijdelijk thuis, met kansen om te leren, om te emanciperen, om een waardig zelfstandig bestaan op te bouwen. Vrouwen en kinderen, samen.

Iet is degene die vanuit Nederland het project aanstuurt en coacht, en voor coaching en ontwikkeling ook meermalen per jaar enige weken naar Nepal gaat. Just is de steunende kracht die op de achtergrond werkzaam is.
 
Iet: “Geweldig en natuurlijk broodnodig was en is de steun die we direct van velen hebben ontvangen!”

Kiran Namaste: Een project zonder strijkstok voor Nepalese moeders en hún kinderen.