Doelgroep
Alleenstaande moeders uit de lage- en midden klasse en hún kinderen zijn vaak kansloos in Nepal. De behuizing is erbarmelijk, en verdient niet de kwalificatie ‘thuis’. Deze vrouwen verrichten vele uren per dag zware arbeid voor een te gering loon.
 
Kinderen worden noodgedwongen aan hun lot overgelaten; zwerven over straat. Het is daarom dat Kiran Namaste zich richt op deze doelgroep: alleenstaande moeders én hun kinderen, uit de lage en midden kaste. 

De verbinding van moeder en kind is de basis van Kiran Namaste.