Specifieke Doelen  

Onderwijs kinderen
Lesmateriaal, inrichting studielokalen, huiswerkbegeleiders, schoolgeld, schrijfmateriaal, t.z.t. computer(s). 

Naaitraining moeders
Honorarium naaileraar, naaimachines.   

Onderwijs moeders
Dagelijks onderwijs in taal, rekenen en lezen. Onderwijsmateriaal en honorarium docent.  

Huisvesting Kiran Namaste huis
Huur, elektriciteit, gas, gemeente belastingen, onderhoud, telefoon-, internet- & televisieaansluiting   

Noodzakelijke kleding moeders en kinderen
O.a. Schooluniformen en winterkleding. 

Algemeen dagelijks levensonderhoud
Voeding, water etc.  

Medische- en tandheelkundigenzorg voor moeders en kinderen   

Inrichting en onderhoud van eigen naaiatelier