Privacybeleid Mei 2018
Datum: 21-05-2018
Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Deze nieuwe (Europese) privacywetgeving is van toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie.Ook voor Stichting Kiran Namaste is uw privacy belangrijk en wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.
Indien u vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om ons contact op te nemen.In Nederland: Just Schilder – kiran@kiran-namaste.nl

Stichting Kiran Namaste  verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons. 

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je n​aam, e-mail adres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Kiran Namaste  persoonsgegevens?
Stichting Kiran Namaste verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van

  • Mensen die interesse tonen in datgene wat Stichting Kiran Namaste doet en middels mail op de hoogte hiervan worden gesteld.
  • Mensen die een donatie hebben gedaan aan Stichting Kiran Namaste en op de hoogte willen worden gehouden wat er met hun donatie gebeurd.

Waarvoor verwerkt Stichting Kiran Namaste persoonsgegevens?
Als je hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan willen we je uiteraard goed van dienst zijn. Wij gebruiken je mailadres om contact met je te onderhouden en je te informeren over ons werk in Nepal. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld om donateurs te bedanken (en op de hoogte te houden met betrekking tot het door hen gesteunde project).

Verwerkt Stichting Kiran Namaste ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Stichting Kiran Namaste  verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Alleen naam en mailadres van geïnteresseerden/ donateurs.

Hoe gaat Stichting Kiran Namaste met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is. Je kunt zelf aangeven – middels een e-mail – uit het bestand verwijderd te worden. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alleen de penningmeester van Stichting Kiran Namaste heeft toegang tot het persoonsgegevens bestand.

Heeft Stichting Kiran Namaste  een Data Protection Officer?
De penningmeester van Stichting Kiran Namaste zal optreden als Data Protection Officer. Bij een eventuele datalek zal hij stappen ondernemen naar de toezichthouder Autoriteit Persoonsgevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Kiran Namaste.
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een (erg) nauwe verwantschap bestaat. Indien dat niet het geval is dan moeten we je om je toestemming hiervoor vragen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je interesse in Stichting Kiran Namaste  worden net zolang bewaard als je zelf wilt. Indien je niet meer op de hoogte gehouden wilt worden dan stuur je een mailbericht naar de stichting om verwijderd te worden uit het bestand.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Kiran Namaste gebonden aan de AVG (GDPR). 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Kiran Namaste kun je ook altijd contact opnemen met ons. Dat kan via  kiran@kiran-namaste.nl