Vriend van Kiran Namaste


 
In de vorm van een periodieke gift, het gehele bedrag is dan aftrekbaar zonder inkomensafhankelijke drempel of plafond.

Wanneer u regelmatig wilt schenken aan Stichting Kiran Namaste, is het aantrekkelijk om dit op eenvoudige wijze vast te laten leggen in een overeenkomst Periodieke Gift van de Belastingdienst. Het biedt u het voordeel dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Bekijk onze ANBI inschrijving hier.
 

Opgave formulier "Periodieke Gift van de Belastingdienst" ( In tweevoud!)


De ingevulde formulieren kunt U opsturen naar het secretariaat.
Indien u de formulieren niet kunt downloaden kunt u deze opvragen bij het secretariaat.
 
Om een pdf te kunnen lezen heeft u Acrobat Reader nodig. Indien u geen Acrobat Reader heeft geïnstalleerd kunt u deze gratis downloaden door op het logo te klikken.
 

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

 
 
Uw gift is een periodieke gift als:
 

  • u de gift heeft laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

 

Mag u uw gift aftrekken?


Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een:
 

 

Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar


Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.
 

Gift is rentedragende schuld geworden


Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt.


 

Kiran Namaste: Een project zonder strijkstok voor Nepalese moeders en hun kinderen.